Pomoc, terapia psychologiczna

Prowadzę terapię w nurcie  poznawczo-behawioralnym, która  najlepiej sprawdza się w leczeniu zaburzeń bazujących na lęku i depresji.

Dla kogo?

1. Terapia psychologiczna w nurcie poznawczo-behawioralnym.

  • U dzieci :

– zaburzenia zachowania w tym zachowania agresywne

– zespoły nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

– zaburzenia lękowe, w tym nerwica natręctw, fobia szkolna

– depresje

– zaburzenia odżywiania

– zaburzenia funkcji poznawczych 

– pamięć, koncentracja, uczenie się

  • U dorosłych:

– zaburzeń bazujących na lęku i depresji.

– fobii,

– lęków napadowych,

 -nerwic,

– zaburzeń odżywiania /bulimia, anoreksja, inne specyficzne zaburzenia odżywiania

– zaburzeń kompulsyjno-obsesyjnych,

– stresu pourazowego

– zaburzeń wynikających z  kryzysów życiowych: żałoba, rozwód, rozstanie, utracie pracy, choroba zagrażająca życiu

– leczenie depresji poporodowej

– uczenie technik radzenia sobie ze stresem

– terapia par

2. Diagnozy psychologiczne:

– wydawanie opinii psychologicznych do celów rentowych lub orzecznictwa dotyczącego stopnia niepełnosprawności

– przeprowadzanie testów psychologicznych w celu określenia przydatności do określonego zawodu, lub szkoły

Jak przebiega?

Każda interwencja psychologiczna rozpoczyna się od spotkania, na którym stawiana jest diagnoza i ustalane są cele terapii,  następnie ustalamy  plan terapii.

Ilość sesji terapeutycznych zawsze jest konsultowana z pacjentem/tką/ a zależy od jednostki chorobowej i nasilenia objawów. Spotkania początkowo odbywają się raz w tygodniu.

Cennik

  • psychoterapia – 120 zł /1 h sesja
  • diagnoza i wydanie opinii psychologicznej np. do celów rentowych – 150 zł

Kontakt

Aby umówić się na terapię wymagana jest rejestracja telefoniczna. Ustalamy dzień i godzinę dogodną dla pacjenta.