Posługiwanie się bronią

Badania psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Dla kogo?

 • Badania psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń

   

 • Badania psychologiczne dla osób przedłużających pozwolenie na broń.
  Badanie kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego na okres do 5 lat.

   

 • Badanie osoby ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 • Badanie osoby posiadającej wpis – pracownicy ochrony.
  Badanie kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego na okres do 3 lat

   

 • Badanie psychologiczne strażników miejskich, sędziów, prokuratorów, i innych osób wykonujących zawody prawnicze
  Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia psychologicznego bezterminowo.

Jak przebiega?

Badanie  obejmuje ocenę sprawności intelektualnej ; osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych; poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej, oraz  inne badania w przypadku kiedy zachodzi taka konieczność.

Cennik

 •  badanie  psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń – 300 zł

   

 • badanie psychologiczne dla osób przedłużających pozwolenie na broń – 200 zł.

   

 • badanie psychologiczne strażników miejskich, sędziów, prokuratorów, i innych osób wykonujących zawody prawnicze – 200 zł
 • badanie osoby ubiegającej się o wpis  na listę kwalifikowanych pracowników ochrony – 200 zł,
 • badanie osoby posiadającej wpis  – pracownicy ochrony– 150 zł

Kontakt

 • Poniedziałek: 8 00 – 14 00
 • Środa : 8 00 – 14 00
 • Piątek: 8 00 – 14 00

Istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na badania w innych godzinach w tym w sobotę.