Psychotesty

 

Oferuję badania psychologiczne (tzw. psychotesty) dla: kierowców zawodowych, kandydatów na kierowców, kierowców, którzy utracili prawo jazdy, operatorów sprzętu ciężkiego, pracujących na wysokościach, pracujących w górnictwie

Dla kogo?

 • Kierowcy TAXI, kierowcy – dostawcy, kurierzy-  przechodzą badania w myśl ustawy o transporcie drogowym . Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat.
 • Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych – są badani na podstawie  ustawy o kierujących pojazdami. Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat.
 • Skierowani decyzją starosty ( zatrzymanie prawa jazdy za kierowanie pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych, przekroczenie limitu 24 punktów, spowodowanie wypadku drogowego itp.) zawsze są badani na podstawie ustawy o kierujących pojazdami . Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym.
 • Kandydaci na instruktora lub instruktorzy nauki jazdy –są badani na podstawie  ustawy o kierujących pojazdami. Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat.
 • Kandydaci na egzaminatorów lub egzaminatorzy są badani na podstawie  ustawy o kierujących pojazdami. Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat.
 • Kandydaci na kierowców kat. C, D, C+E, D+E –są badani na podstawie  ustawy o kierujących pojazdami. Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat.
 • Przedłużający ważność uprawnień , wykonujący pracę na stanowisku kierowcy, prowadzący działalność transportową  z kat. C, D, C+E, D+E Badania  odbywają się, zgodnie  ustawą o transporcie drogowym. Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat. Powyżej 60 roku życia  orzeczenie wydawane jest na okres 30 miesięcy (2,5 roku).
 • Kierowcy pojazdów służbowych, (np. przedstawiciele handlowi, pracownicy administracji, kadra kierownicza) przechodzą badania w myśl ustawy o medycynie pracy.
 • Operatorzy maszyn, wózków widłowych, górnicy osoby pracujące na polach górniczych itp. Badania  odbywają się zgodnie ustawą o medycynie pracy lub  rozporządzeniem dotyczącym zawodów wymagających specyficznych zdolności psychomotorycznych lub ustawą o górnictwie i ratownictwie górniczym. Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat. Powyżej 60 roku życia  orzeczenie wydawane jest na okres 30 miesięcy (2,5 roku).

Jak przebiega?

Psychotesty dla kierowców składają się z 3 części:

 1. Wywiad i obserwacja osoby badanej
 2. Badania narzędziami diagnostycznymi oraz ocena i opis osoby badanej pod względem:
 • Sprawności intelektualnej i procesów poznawczych / np. test RAVENA, test tablic Poppelreutera, Test uwagi i spostrzegawczości TUS
 • Osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej / np. kwestionariusz EPQR/S/, kwestionariusz  CISS, kwestionariusz inteligencji emocjonalnej INTE
 • Sprawności psychomotoryczne:

  Aparat Piórkowskiego i aparat krzyżowy  – do oceny koordynacji wzrokowo ruchowej

  Miernik Parametrów Reakcji – do oceny czasu reakcji,

  –  Ciemnia – do oceny widzenia zmierzchowego i wrażliwości oczu na olśnienie

  3. Część podsumowująca – weryfikacja prawdziwości odpowiedzi zawartych w ankiecie, wydanie decyzji.

Jak się przygotować?

Przygotuj na badanie ważny dokument tożsamości, skierowanie oraz prawo jazdy. Jeśli nosisz okulary weź je ze sobą koniecznie.

Cennik

 • badanie psychologiczne dla kierowców do kat. C,D,E– 150 zł

   

 • badanie psychologiczne dla pojazdów uprzywilejowanych – 150 zł

   

 • badanie psychologiczne dla osób skierowanych przez starostwo – 150 zł

   

 • badanie psychologiczne dla instruktorów i egzaminatorów – 150 zł

   

 • badanie psychologiczne dla kierowców taxi, kurierów, dostawców – 150 zł

   

 • badanie psychologiczne dla operatorów maszyn – 100 zł

   

 • badanie psychologiczne dla kierujących pojazdem służbowym w ramach konsultacji psychologicznej – 80 zł

   

 • badanie psychologiczne dla kierujących pojazdem służbowym z wydaniem orzeczenia – 100 zł

   

 • badanie w ciemni – 30 zł

Kontakt

 • Poniedziałek: 8 00 – 14 00
 • Środa : 8 00 – 14 00
 • Piątek: 8 00 – 14 00

Istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na badania w innych terminach w tym w sobotę poprzez kontakt telefoniczny, sms, e-mail.

Umawiając się na badania możesz skorzystać z możliwości umówienia się na dalsze badania w Medycynie Pracy, z którą współpracuje.
Badania psychologiczne i lekarskie można wykonać tego samego dnia.